21 Mayıs 2018, Pazartesi   |   English
Katma Değerli Servis Sağlayan Firmalar Yarın Başlayacak Olan Uygulamadan Rahatsız
Yazan: Fusun S.Nebil      29 Haziran 2017, Perşembe      Sayfayı Yazdır         Tavsiye Et Paylaş
Bu ilk etapta, bakıldığında mobil servislerin satın alınması için iyi bir kurgu gibi görünmekle beraber, mobil internet ve SMS ayrı mecralar olduğundan, SMS’i açıp bakıp şifreyi hatırlamak ve daha sonra tekrar internet sayfasına dönüp şifreyi girmek gibi uzun bir süreç olduğundan ciddi sayıda müşterinin satın almaktan direkt vazgeçmesine yol açmaktadır. Sektör şirketleri gelir kaybının %70-80’lere vardığını yaptıkları testlerde saptamışlardır. Bu kayıp şayet kalıcı olur ise pek çok firma kapanmak durumunda veya uygulama pazarlarına ürün/hizmet üretmek durumunda kalacaktır.
10 gün kadar önce BTK'nın katma değerli mobil servislere yönelik yeni bir düzenleme yaptığınız yazmıştık [1]. Düzenlemenin nedeni, son zamanlarda artan "talep ve onay olmadan uygulamaya abone olma" şikayetleriydi. Düzenleme yarın itibariyle yürürlüğe giriyor. Ancak bu düzenlemeye tabi olan "Katma Değerli Mobil Hizmet Sağlayıcı" firmalar, düzenlemenin sektöre zarar vereceğini söylüyorlar. Biz de, sektörden bir uzmana düzenleme ile ilgili sorunları ve diğer konuları sorduk.

turk-internet.com : Düzenleme yeni ne getiriyor? Hangi servisleri veren firmalara yönelik bir düzenleme bu?

2009 senesinde yürürlüğe giren BTK kurul kararları ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarını Korunması Yönetmeliğine göre Türkiye’de geliştirilen ve her hangi global uygulama dükkanında satılmayan HTML5 bazlı mobil internet sayfaları üzerinden haftalık ödemeli mobil servislere abone olmak için sayfa üzerinde double opt-in (onaylıyorum kutucuğunun işaretlenmesi ve tamam butonuna basılması)yapılmakta; maksimum 1-2 dakika içerisinde müşteriye satınalma ile ilgili SMS gitmekte ve çok detaylı olarak servis ismi, fiyatı ve iptal etme şartları bu SMS ile aboneye bildirilmekte; 24 saat içerisinde hiç kullanım yoksa ve abone iptal etmek istiyorsa abonenin iptal talebi ücretsiz gerçekleşmekte ve gerekiyorsa ücret iadesi yapılmaktadır ; Aboneye her hafta ücretlendirme tarihinden 3 gün önce hatırlatma SMS’i gitmekte; periyodik ücretlendirme sonrası tekrar bir SMS ile ücret, iptal şartları bildirilmekte; operatör uygulamalarına göre maksimum altı hafta kullanım olmadıysa otomatik abonelik iptal edilmektedir. Bu kadar SMS ile hatırlatma dünyada ne HTML5 bazlı mobil servis veren, ne de uygulama dükkanları üzerinden servis veren servis sağlayıcılar için uygulanmamaktadır.Bu şekilde çalışan bir başka dünya ülkesi de yoktur.

Yeni düzenleme ile haftalık abonelikle çalışan mobil servislerde yukarıdaki sürece rağmen dikkatsizlik, istemeden onay verme veya cep telefonlarının uygulamalar üzerinden kötü programlar yüklenmesi sonucu onay kurgusunun tamamlanmasını engellemek üzere abonelik anında en son adımda SMS ile şifre gönderilmesi ve bu şifrenin onay sayfasında ilgili kutucuğa girilmesi zorunluluğunu da getirilmektedir.

Bu ilk etapta, bakıldığında mobil servislerin satın alınması için iyi bir kurgu gibi görünmekle beraber, mobil internet ve SMS ayrı mecralar olduğundan, SMS’i açıp bakıp şifreyi hatırlamak ve daha sonra tekrar internet sayfasına dönüp şifreyi girmek gibi uzun bir süreç olduğundan ciddi sayıda müşterinin satın almaktan direkt vazgeçmesine yol açmaktadır. Sektör şirketleri gelir kaybının %70-80’lere vardığını yaptıkları testlerde saptamışlardır. Bu kayıp şayet kalıcı olur ise pek çok firma kapanmak durumunda veya uygulama pazarlarına ürün/hizmet üretmek durumunda kalacaktır.

Operatörler kuruldukları günden itibaren müşterilerine “şifre” kullanımını Apple ve Google gibi zaruri tutup öğretmedikleri için tek bir şifre girmek gibi kolay bir yoldan içerik satışı yapan global oyuncular karşısında Türk Mobil Servis geliştiricileri her zamanki gibi haksız rekabet ile karşılaşmaktadır ve Türk Tüketicisi, Türkiye’de hiç vergi ödemeyen, istihdam yaratmayan ve Türkiye’ye yerli teknoloji kobilerine katma değer sağlamayan bu şirketleri daha kolay tercih etmeye başlamıştır.Hiç şüphe yok ki, bu oluşan durum global rekabet ortamında yerli ve milli teknoloji kobilerini zor durumda bırakacak ve rekabette pozisyon almalarının önünde engel teşkil edecektir.

turk-internet.com : Düzenlemenin sizce sektör açısından olumsuz olan yönleri nelerdir?

Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetinin Sunumunda Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar 11.12.2015 tarihinde taslak olarak kamuoyu görüşüne çıkarıldı ve 21.12.2016 tarihli BTK kararı ile nihai şekline getirilmiş olarak yayınlandı. Yani mevcut durumda 30.06.2017 itibariyle yürürlüğe girecek bir metinden söz ediyoruz.

Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetinin Sunumunda Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin Usul ve Esasların yürürlüğe girmesi ile birlikte tüketicilerin satın alma süreçleri zorlaşacağı göz önünde bulundurulduğunda, mobil servisler sektöründe %80’lere varan ciro kaybı öngörülmekte ve bu durumun %60’lara varan istihdam kaybı ile sonuçlanacağı değerlendirilmektedir. Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da; mobil servisler alanında hizmet sunan firmalar, Katma Değerli Servislerden elde ettikleri gelirlerinin direkt %50’sini; Kurumlar Vergisi ile birlikte ise toplam gelirlerinin yaklaşık %70’ini devlete vergi olarak ödemektedir. Söz konusu Usul ve Esasların uygulanmaya başlaması, devletinde bu sektörden topladığı vergi gelirlerinde düşüş olarak da karşımıza çıkacaktır.

Ayrıca bahsi geçen ürün ve hizmetleri bilinçli olarak satın alan aboneler için de, satın alma süreci zorlaşacak ve tüketiciler daha kolay satın alımı mümkün olan alternatif pazarlara yönelecektir. Bu anlamda, düzenleyici otorite olan BTK’nın gelişen pazarda şirketleri rekabet edecekleri bir ortamda düzenlemeleri ile desteklemesi ve pazarın regülasyonlar ile gelişip büyümesini sağlayacak tedbirleri alması gerekirken, Usul ve Esaslar ticareti sınırlayıcı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. İstem dışı oluşan aboneliklerin engellenmesi için sınırlayıcı uygulamalar yerine sektör paydaşlarının da görüşlerini esas alarak düzenleyici uygulamalar ile pazarın desteklemesi gerekmektedir.

Bu sürecin içinde tüketicinin bilinçlenmesini sağlamak da, ilgili hizmeti veren şirketlerin uyması gereken kuralları belirlemek de yeniden düşünülmelidir. Nasıl ki, çok gündemde bir konu olan telefon dolandırıcılığından dolayı tüm haberleşme iletişim hizmetleri kapatılmıyorsa, bu alanda da düzenleme yaparken aynı şekilde düşünülmelidir.

turk-internet.com : Katma degerli servis veren firma sayısının azaldığı anlaşılıyor, bu konuda bir fikir verir misiniz? Kaç firma var? Bu firmalar neden azaldı?

2016 yılı itibariyle, Türkiye’de Katma Değerli Servislerin mobil gelirlerden aldığı pay %5,4 oranıyla dünya ortalamasının çok altında kalmaktadır. Sektör regülasyonları ve operatör kararları çerçevesinde, Katma Değerli Servis gelirleri 2008 yılından bu yana düşüş göstermekte ve bu servislerden elde edilen gelir, devlete ödenen vergi geliri ve yaratılan istihdam her geçen gün azalmaktadır.

Yaklaşık 8-9 yıl öncesinde ortalama 15.000 kişilik istihdam oranı ile 300 civarında olan firma sayısı, halihazırda %50’lik küçülme ile ortalama 150 firma ile yaklaşık 8.000 kişiye istihdam olanağı yaratmaktadır. Usul ve Esaslar’ın uygulamaya girmesi ile birlikte, 2017 sonuna kadar gerek firma gerek istihdam bazında minimum %50 daha kayıp yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Mobil servisler sektöründe hizmet veren firmaların azalması ve/veya küçülmesinin temel sebebi, Türk Teknoloji KOBİ’lerinin yabancı firmalar ile eşit koşullarda rekabet edemiyor olmasıdır. Bilindiği üzere, çağdaş ödeme sistemleri ve iletişim teknolojisi, Katma Değerli Servisler Sektörü’nün küreselleşmesine katkı sağlamak suretiyle, evrensel boyutta tüketiciye dünyanın her noktasından herhangi bir engelle karşılaşmadan Katma Değerli Servislere ulaşabilme imkanı sağlamaktadır. Bu durum yeni bir pazar ve rekabet yapısı inşa etmiş olup; yerli firmalar ile yabancı firmaları aynı pazar altında birleştirmekte ve yerel firmaları doğrudan yabancı firmalarla rekabet etmek zorunda kalması sonucunu doğurmaktadır.

Bahsi geçen uluslararası pazarda; yerel firmaların uymak zorunda kaldıkları yerel regülasyona yabancı firmalar tabi bulunmamaktadır. Türk teknoloji KOBİ’leri hizmet kalitesi ve maliyeti açısından söz konusu firmalarla rekabet edebilir durumda iken; tabi oldukları mevzuatın getirdiği ek onay süreçleri, vergisel yükümlülükler ve alternatif ödeme sistemlerini destekleyememeleri sebebiyle “regülasyondan kaynaklanan” haksız rekabet durumuyla karşı karşıya kalmaktadırlar.Bu ortaya çıkan haksız rekabet durumu maalesef ki yerli teknoloji kobilerinin ya bulundukları sektörden çıkmasına yada bu alandaki ticaretlerini sonlandırmalarına neden olmaktadır.

turk-internet.com : Mobil uygulamaların bazılarının otomatik abone yaptığı ve para çektiği şikayetleri vardı. Yeni düzenleme buna çözüm olabilecek mi? Bu neden oluyordu?

Mobil servislerin satış süreci, BTK regülasyonları ve operatör kuralları çerçevesinde double opt-in ile, kullanıcının kendi onayı ve açık rızası ile gerçekleştirilmekte ve satın alma öncesi ilgili servislere ilişkin tüm detaylar kullanıcılar ile paylaşılmaktadır. Ancak bazen dikkatsizlik, istemeden onay verme veya cep telefonlarının uygulamalar üzerinden kötü niyetli programlar yüklenmesi sonucu kullanıcının rızası dışında başlatılabilen abonelikle ile tüketici şikayetleri ile karşı karşıya kalınabilmekteydi. Mevcut düzenleme abonelik anında en son adımda SMS ile şifre gönderilmesi ve bu şifrenin onay sayfasında ilgili kutucuğa girilmesi zorunluluğunu getirmekte ve tüketici şikayetlerinin sonlandırılmasını hedeflemektedir.

Ancak, bu noktada temel hedefimiz, tüketici şikayetlerini azaltmak için mobil servisler sektörünü bitirecek düzenlemeler yerine, mobil servislerin daha kontrollü ve denetimli olarak tüketici şikayetlerine yol açmayacak şekilde gelişimini sağlamak olmalıdır. Bu anlamda, operatörler tarafından geliştirilmekte olan alt yapı çalışmaları önem arz etmektedir. Halihazırda, kullanıcı mağduriyetlerinin engellenmesi, olası tüketici şikayetlerinin önüne geçilmesi ve gerekli her türlü kontrolün sağlanması adına, operatörler tarafından neredeyse “parmak izi hassasiyetinde” altyapı önlemleri alınmıştır ve bu yönde tüketiciyi korumaya yönelik teknik geliştirme çalışmaları her zaman devam etmektedir. Satın alma adımının tüm süreçleri GSM Operatörleri tarafında yürütülmekte ve burada gerçekleşen her bir işlem ayrı ayrı loglanmaktadır. Satın alma adımı sonrası kullanıcılara gönderilen SMS mesajları, periyodik ücretlendirmeleri, fayda kullanımları gibi tüm detaylar, GSM Operatörleri üzerinde loglanarak, GSM Operatörü çağrı merkezini arayan kullanıcının, bu satın alım süreci ile ilgili tüm bilgilerinin tek bir ekrandan görüntülenmesi sağlanmaktadır.Tüketicilere 7/24 müşteri hizmetlerine ulaşma imkanı sunulmakta ve “koşulsuz müşteri memnuniyeti” sağlanması adına en hızlı şekilde iade süreçleri müşteri lehine işlemektedir. Operatör şirketlerin yapmış oldukları bu teknik geliştirmeleri takiben sektörde abone şikayeti neredeyse kalmadı denilecek noktalara gerilemiştir.

turk-internet.com : Katma değerli hizmet veren firmaların kendilerini geliştirmediği, hep aynı yerde kaldığı iddiaları var.. bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz..

Mobil servis geliştiren firmaların hemen hepsi, gerek nitelikli iş gücü gerekse teknik alanda yeterli donanıma sahip ve uluslararası arenada hizmet sunma kapasitesi olan firmalar. Ancak, ülkemizdeki mevcut düzende yıllar bazında azalan gelirler,yüksek vergi oranları, döviz bazında artan reklam giderleri, yurt dışı kaynaklı içeriklerde artan maliyetler, yüksek operatör payları ve satın alma süreçlerinin zorlaştırılması gibi sebeplerle, firmalar yatırım yapmaktan çok bulundukları konumu koruyabilme/var olma çabası ile mücadele etmek durumundalar.

Bu noktada ülkemizde, Dünya’da en yüksek vergi oranlarının uygulandığı mobil servisler sektörü üzerindeki vergi yükünün azaltılması, daha fazla kamu teşviğinin sağlanması, Teknoloji endüstrisinde yerinde AR-GE anlayışından vazgeçilmesi, AR-GE firmaları için sadece teknoparklarda uygulanabilen vergi avantajlarının tüm ülke kapsamında desteklenmesi ve Türkiye'nin mobil teknoloji yazılımları için serbest bölge ilan edilmesi önem taşımaktadır.

Tüm bu sebeplerle, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı azalmakla birlikte, şirketlerin bir kısmı da uygulama pazarlarında iş yaptıkları için ürünleri ve hizmetleri veri anlamında görülmemektedir. Sektörde rekabet edilebilimesi ve gelir yaratılması adına firmaların kendilerini geliştirmeleri bir zorunluluktur. Bahsi geçen şirketlerin çok büyük bir kısmı üniversitelerin tekno parklarında faaliyet göstermektedir. Üretimlerini regülasyonlar ve operatör kuralları kapsamında tüketici ile buluşturamayan firmalar farklı ticaret kanallarına yönelmektedir.Global uygulama pazarlarında oldukça fazla kullanıcı sayısına ve ciddi gelire sahip şirketlerimiz bulunmakla birlikte,bu şirketlerin bir çoğu yabancı sermaye tarafından satın alınmaktadır.

turk-internet.com : Mobil uygulama dükkanları (apple AppStore, Android ya da Google+ gibi) ile bu katma değerli servis veren firmalar arasındaki ilişki nedir?

Bu şirketler ile App Store veya Android Market arasında özel bir ilişki bulunmamaktadır ancak mobil servisler sektöründe olup da, uygulamaya pazarlarında ürünü olmayan şirket çok azdır.

Tüm şirketler, global pazarda pozisyon almak, daha geniş kullanıcı kitlesi ile temas etmek ve mümkünse ülkemize daha fazla döviz kazandırmak için faaliyet göstermektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz sebepler ile global uygulama pazarlarında ürün bulundurmanın kuralları son derece nettir. Bu kurallar dünyanın her yanından gelen şirketler için aynıdır, satınalma koşulları standart, satılan ürünlerden aldıkları komisyon oranları belli ve sabit, gelir paylaşımı esaslı ödeme kurguları ve vadeleri oldukça nettir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’deki kurallara uygun ürün/hizmet geliştirmek yerine global pazaryerlerine ürün/hizmet geliştirmek çok daha cazip olmaktadır. Ayrıca yerel kurallar ve regülasyonlar burada söz konusu değildir. Bu pazarlarda başarılı olan şirketlerin yatırım alması, yabancı ortaklık yapması uluslararası pazarlara açılması ve beraberinde global bir değer yaratması mümkün olmaktadır. Ayrıca bu alandaki vergi düzenlemeleri de ülkemizdekinden oldukça farklı ve caziptir. Bunların hepsinden önemlisi, ilgili markaların inandıkları uygulamalara ciddi pazarlama destegi sağlamalarıdır. Tüm dünyadaki akıllı cihaz pazarının bu iki marka tarafından yönetildiği düşünüldüğünde, bir anda 70 milyonluk pazardan 7 milyarlık bir pazarda oyuncu olunmaktadır. Bunun getirdigi tecrübe ve birikim firmalara ürün geliştirmede büyük bir avantaj sağlamaktadır.

turk-internet.com : Sohbet kanallarının erotik icerikli olması nedeniyle kapatılması ile bu hizmetler sonlandırılmış oldu mu?

Erotik içerikli sohbet hatlarının kapatılması bu alandaki talebi sonlandırmadı sadece yönünü değiştirdi. Hizmet almak isteyen kullanıcılar bu alanda yurt dışından hizmet veren firmaların servislerine yönlendiler.Ayrıca sohbet hatlarının kapatılmasını takiben ulusal ve uluslararası internet siteleri üzerinden eskisinden daha interaktif şekilde görüntülü sohbet siteleri yaygınlaşmaya başladı. Bugün ilgili hizmetin büyük bir kısmı görüntülü sohbet siteleri üzerinden veriliyor. Ayrıca, bir çok yabancı şirketin akıllı telefonlar için sohbet hatları alanında hizmet veren uygulamaları var. Ulusal TV kanallarında bunların bir kısmının reklamlarını görmek mümkün. Sohbet hatları pazarının uygulama dükkanları üzerinden satın alınan/yüklenen uygulamalara kaydığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Aynı süreç, 30.06.2017 tarihinde yürürlüğe girecek Usul ve Esaslar ile birlikte mobil servisler alanında da işleyecektir. Tüketicilerin KDS'lerle ilgili talepleri bitmeyecek, ancak bu servisleri daha kolay elde edebilecekleri alan ve store'lara yöneleceklerdir. IOS ve Android marketlerde yapılan satın alımların ülkemizdeki denetimlerin dışında olması, bu marketlerin yerel regülasyonlara tabi olmaması, bu alanda yaşanılan mağduriyetlerle ilgili, kullanıcıların iletişime geçecekleri müşteri hizmetleri ve süreçlerle ilgili sorun yaşaması yönetilemeyen bir durumdur. Müşteri şikayetleri ile ilgili Türkiye kaynaklı istatistikler tutulamamakta ve özellikle açık kaynaklı bir yazılım olan Android uygulamaları çok ciddi müşteri şikayetlerine sebep olabilmektedir. Kullanıcıların bu store’lara yönlenmeleri ile, kontrol dışı alan genişleyecektir. Pazar yurt dışı oyuncuların eline geçecektir. Hiç şüphe yok ki pazarın yurt dışı oyuncuların eline geçmesi istenilen bir durum değildir. Ülkemizde faaliyet gösteren yerel şirketleri düzenlemek ve denetlemek imkan dahilindeyken, yabancı şirketleri düzenlemek ve denetlemek sınırlı kaynaklar ile mümkün olmayacaktır.


[1] BTK Mobil Katma Değerli Servislere Abonelik için Düzenleme Yaptı
Yazan: Fusun S.Nebil      29 Haziran 2017, Perşembe      Sayfayı Yazdır         Tavsiye Et Paylaş
  
Eski Haberlerden Bir Tutam
  Bu Kategorideki Son 10 Yazı

  Yorumlar

Bu yazıya hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum yazabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Yukarıdaki giriş panelinden giriş yaptıktan sonra yorum yazabilirsiniz